خانه / ویژه ها / نماز عید سعید فطر چگونه ‌خوانده می ‌شود

نماز عید سعید فطر چگونه ‌خوانده می ‌شود

نماز عید  سعیدفطر چگونه ‌خوانده می ‌شود

دو رکعت است: در رکعت اول، بعداز خواندن حمد و سوره، باید پنج تکبیر بگوید و بعد از هر تکبیر یک قنوت بخواند و بعداز قنوت پنجم تکبیر بگوید و به رکوع رود و دو سجده به جا آورد و برخیزد. در رکعت دوم، بعد از خواندن حمد و سوره، چهار تکبیر بگوید و بعد از هر تکبیر قنوت بخواند و تکبیر پنجم را بگوید و به رکوع رود و بعد از رکوع دو سجده به جا آورد و تشهد و سلام نماز را بخواند. اگر نماز عید فطر و قربان به جماعت خوانده شود، باید بعد از آن دو خطبه بخوانند؛ هرچند در زمان غیبت ترک این دو خطبه جایز است. آیات عظام: امام خمینی (ره)، مقام معظم رهبری (دام ظله)، سیستانی (دام ظله)، مکارم شیرازی (دام ظله)- رساله مراجع م ۸۲۵ 

درباره دفتر امام جمعه گلپايگان

راه های برقراری ارتباط با دفتر امام جمعه: آدرس : خیابان مسجد جامع مصلای بزرگ شهرستان شماره تلفن تماس های مردمی : 03157427777 شماره تلفن داخلی ارتباط با روابط عمومی و پشتیبانی سایت : 109 تلفکس : 03157421103
رفتن به بالا