خانه / آرشیو خطبه های نماز جمعه (برگه 5)

آرشیو دسته ی : آرشیو خطبه های نماز جمعه

اشتراک در خبرنامه

خطبه های نماز جمعه در تاریخ ۹۶/۳/۲۶

خطبه های نماز جمعه در تاریخ ۹۶/۳/۲۶

دریافت فایل صوتی خطبه های نماز جمعه این هفته به تاریخ ۹۶/۳/۲۶که به امامت حضرت حجت الاسلام والمسلمینحاج آقای علاءالدینی امام جمعه محترم  گلپایگان برگزار گردید. نوع فایل : صوتی MP3 خطبه اول  خطبه دوم ………………………………………………………………. امام جمعه گلپایگان:مردم ایران ...

متن کامل »

خطبه های نماز جمعه در تاریخ ۱۹/۳/۹۶

خطبه های نماز جمعه در تاریخ ۱۹/۳/۹۶

دریافت فایل صوتی خطبه های نماز جمعه این هفته به تاریخ ۹۶/۳/۱۹  که به امامت حضرت حجت الاسلام والمسلمینحاج آقای علاءالدینی امام جمعه محترم  گلپایگان برگزار گردید. نوع فایل : صوتی MP3 خطبه اول  خطبه دوم ………………………………………………………………. ایران جهنم داعشی ...

متن کامل »

خطبه های نماز جمعه در تاریخ ۱۲/۳/۹۶

خطبه های نماز جمعه در تاریخ ۱۲/۳/۹۶

دریافت فایل صوتی خطبه های نماز جمعه این هفته به تاریخ۹۶/۳/۱۲ که به امامت حضرت حجت الاسلام والمسلمینحاج آقای علاءالدینی امام جمعه محترم  گلپایگان برگزار گردید. نوع فایل : صوتی MP3 خطبه اول  خطبه دوم ………………………………………………………………. حجت الاسلام علاءالدینی امام ...

متن کامل »

خطبه های نماز جمعه در تاریخ ۹۶/۳/۵

خطبه های نماز جمعه در تاریخ ۹۶/۳/۵

دریافت فایل صوتی خطبه های نماز جمعه این هفته به تاریخ ۹۶/۳/۵که به امامت حضرت حجت الاسلام والمسلمینحاج آقای علاءالدینی امام جمعه محترم  گلپایگان برگزار گردید. نوع فایل : صوتی MP3 خطبه اول  خطبه دوم ………………………………………………………………. هیچ جریانی از حماسه ...

متن کامل »

خطبه های نماز جمعه در تاریخ ۹۶/۲/۲۹

خطبه های نماز جمعه در تاریخ ۹۶/۲/۲۹

دریافت فایل صوتی خطبه های نماز جمعه این هفته به تاریخ ۹۶/۲/۲۹که به امامت حضرت حجت الاسلام والمسلمینحاج آقای علاءالدینی امام جمعه محترم  گلپایگان برگزار گردید. نوع فایل : صوتی MP3 خطبه اول  خطبه دوم ………………………………………………………………. حجت الاسلام والمسلمین علاءالدینی ...

متن کامل »

خطبه های نماز جمعه در تاریخ ۹۶/۲/۲۲

خطبه های نماز جمعه در تاریخ ۹۶/۲/۲۲

دریافت فایل صوتی خطبه های نماز جمعه این هفته به تاریخ ۹۶/۲/۲۲که به امامت حضرت حجت الاسلام والمسلمینحاج آقای علاءالدینی امام جمعه محترم  گلپایگان برگزار گردید. نوع فایل : صوتی MP3 خطبه اول  خطبه دوم ………………………………………………………………. مبنای سند ۲۰۳۰ غیردینی ...

متن کامل »

خطبه های نماز جمعه در تاریخ ۹۶/۲/۱۵

خطبه های نماز جمعه در تاریخ ۹۶/۲/۱۵

دریافت فایل صوتی خطبه های نماز جمعه این هفته به تاریخ ۹۶/۲/۱۵که به امامت حضرت حجت الاسلام والمسلمینحاج آقای علاءالدینی امام جمعه محترم  گلپایگان برگزار گردید. نوع فایل : صوتی MP3 خطبه اول  خطبه دوم ………………………………………………………………. سکان‌دار ریاست جمهوری باید ...

متن کامل »

خطبه های نماز جمعه در تاریخ ۹۶/۲/۸

خطبه های نماز جمعه در تاریخ ۹۶/۲/۸

دریافت فایل صوتی خطبه های نماز جمعه این هفته به تاریخ ۹۶/۲/۸که به امامت حضرت حجت الاسلام والمسلمینحاج آقای علاءالدینی امام جمعه محترم  گلپایگان برگزار گردید. نوع فایل : صوتی MP3 خطبه اول  خطبه دوم ………………………………………………………………. وحدت عامل مهمی در ...

متن کامل »

خطبه های نماز جمعه در تاریخ ۹۶/۲/۱

خطبه های نماز جمعه در تاریخ ۹۶/۲/۱

دریافت فایل صوتی خطبه های نماز جمعه این هفته به تاریخ ۹۶/۲/۱که به امامت حضرت حجت الاسلام والمسلمینحاج آقای اسماعیلی  امام جمعه محترم  گلپایگان برگزار گردید. نوع فایل : صوتی MP3 خطبه اول  خطبه دوم

متن کامل »

خطبه های نماز جمعه در تاریخ ۹۶/۱/۲۵

خطبه های نماز جمعه در تاریخ ۹۶/۱/۲۵

دریافت فایل صوتی خطبه های نماز جمعه این هفته به تاریخ ۹۶/۱/۲۵ که به امامت حضرت حجت الاسلام والمسلمینحاج آقای اسماعیلی  امام جمعه محترم  گلپایگان برگزار گردید. نوع فایل : صوتی MP3 خطبه اول  خطبه دوم

متن کامل »
رفتن به بالا