خانه / آرشیو خطبه های نماز جمعه (برگه 34)

آرشیو دسته ی : آرشیو خطبه های نماز جمعه

اشتراک در خبرنامه

خطبه نماز جمعه در تاریخ ۹۰/۰۹/۱۸

دریافت فایل صوتی خطبه های نماز جمعه این هفته به تاریخ ۱۸/۹/۹۰ که به امامت حضرت حجت  الاسلام والمسلمین حاج آقای اسماعیلی برگزار گردید. حجم : ۷٫۳MB نوع فایل : صوتی MP3 برای دریافت اینجا کلیک کنید

متن کامل »

خطبه نماز جمعه در تاریخ ۹۰/۰۹/۴

دریافت فایل صوتی خطبه های نماز جمعه این هفته به تاریخ ۴/۹/۹۰ که به امامت حضرت حجت  الاسلام والمسلمین حاج آقای اسماعیلی برگزار گردید. حجم : ۷٫۳MB نوع فایل : صوتی MP3 برای دریافت اینجا کلیک کنید

متن کامل »

خطبه نماز جمعه در تاریخ ۹۰/۰۹/۱۱

دریافت فایل صوتی خطبه های نماز جمعه این هفته به تاریخ ۱۱/۹/۹۰ که به امامت حضرت حجت  الاسلام والمسلمین حاج آقای اسماعیلی برگزار گردید. حجم : ۷٫۳MB نوع فایل : صوتی MP3 برای دریافت اینجا کلیک کنید

متن کامل »

خطبه نماز جمعه در تاریخ ۱۱/۹/۹۰

تذکر : به منظور دریافت سریعتر و بهتر فایل ها از نرم افزار مدیریت دانلود ترجیحا” Internet Download Manager استفاده نمایید. دریافت فایل صوتی خطبه های نماز جمعه این هفته به تاریخ ۱۱/۹/۹۰ که به امامت حضرت حجت  الاسلام والمسلمین ...

متن کامل »

خطبه نماز جمعه در تاریخ ۴/۹/۹۰

دریافت فایل صوتی خطبه های نماز جمعه این هفته به تاریخ ۴/۹/۹۰ که به امامت حضرت حجت  الاسلام والمسلمین حاج آقای اسماعیلی برگزار گردید. حجم : ۷٫۱۵MB نوع فایل : صوتی MP3 برای دریافت اینجا کلیک کنید

متن کامل »

خطبه نماز جمعه در تاریخ ۹۰/۰۸/۲۷

تذکر : به منظور دریافت سریعتر و بهتر فایل ها از نرم افزار مدیریت دانلود ترجیحا” Internet Download Manager استفاده نمایید. دریافت فایل صوتی خطبه های نماز جمعه این هفته به تاریخ ۹۰/۰۸/۲۷ که به امامت حضرت حجت  الاسلام والمسلمین ...

متن کامل »

خطبه نماز جمعه در تاریخ ۹۰/۰۸/۲۰

تذکر : به منظور دریافت سریعتر و بهتر فایل ها از نرم افزار مدیریت دانلود ترجیحا” Internet Download Manager استفاده نمایید. دریافت فایل صوتی خطبه های نماز جمعه این هفته به تاریخ ۹۰/۰۸/۲۰ که به امامت حضرت حجت  الاسلام والمسلمین ...

متن کامل »

خطبه نماز جمعه در تاریخ ۹۰/۰۸/۱۳

دریافت فایل صوتی خطبه های نماز جمعه این هفته به تاریخ ۹۰/۰۸/۱۳ که به امامت حضرت حجت  الاسلام والمسلمین حاج آقای اسماعیلی برگزار گردید. حجم : ۴٫۹۷MB نوع فایل : صوتی MP3 برای دریافت اینجا کلیک کنید

متن کامل »

خطبه نماز جمعه در تاریخ ۹۰/۰۸/۶

دریافت فایل صوتی خطبه های نماز جمعه در تاریخ ۹۰/۰۸/۶ که به امامت حضرت حجت  الاسلام والمسلمین حاج آقای اسماعیلی برگزار گردید. حجم : ۷٫۳۴ MB نوع فایل : صوتی MP3 برای دریافت اینجا کلیک کنید

متن کامل »

خطبه نماز جمعه در تاریخ ۲۹/۷/۱۳۹۰

دریافت فایل صوتی خطبه های نماز جمعه در تاریخ ۹۰/۰۷/۲۹ که به امامت حضرت حجت  الاسلام والمسلمین حاج آقای اسماعیلی برگزار گردید. حجم : ۷٫۸۷ MB نوع فایل : صوتی MP3 برای دریافت اینجا کلیک کنید

متن کامل »
رفتن به بالا