خانه / آرشیو خطبه های نماز جمعه (برگه 20)

آرشیو دسته ی : آرشیو خطبه های نماز جمعه

اشتراک در خبرنامه

خطبه های نماز جمعه در تاریخ ۱۰/۱۱/۹۳

خطبه های نماز جمعه در تاریخ ۱۰/۱۱/۹۳

دریافت فایل صوتی خطبه های نماز جمعه این هفته به تاریخ ۱۰/۱۱/۹۳ که به امامت حضرت حجت الاسلام والمسلمینحاج آقای اسماعیلی امام جمعه محترم شهرستان گلپایگان برگزار گردید. نوع فایل : صوتی MP3 برای دریافت اینجا کلیک کنید …………………………… لینک ...

متن کامل »

خطبه های نماز جمعه در تاریخ ۳/۱۱/۹۳

خطبه های نماز جمعه در تاریخ ۳/۱۱/۹۳

دریافت فایل صوتی خطبه های نماز جمعه این هفته به تاریخ ۳/۱۱/۹۳ که به امامت حضرت حجت الاسلام والمسلمینحاج آقای اسماعیلی امام جمعه محترم شهرستان گلپایگان برگزار گردید. نوع فایل : صوتی MP3 برای دریافت اینجا کلیک کنید …………………………… لینک ...

متن کامل »

خطبه های نماز جمعه در تاریخ ۲۶/۱۰/۹۳

خطبه های نماز جمعه در تاریخ ۲۶/۱۰/۹۳

دریافت فایل صوتی خطبه های نماز جمعه این هفته به تاریخ ۲۶/۱۰/۹۳ که به امامت حضرت حجت الاسلام والمسلمینحاج آقای اسماعیلی امام جمعه محترم شهرستان گلپایگان برگزار گردید. نوع فایل : صوتی MP3 برای دریافت اینجا کلیک کنید …………………………… لینک ...

متن کامل »

خطبه های نماز جمعه در تاریخ ۱۹/۱۰/۹۳

خطبه های نماز جمعه در تاریخ ۱۹/۱۰/۹۳

دریافت فایل صوتی خطبه های نماز جمعه این هفته به تاریخ ۱۹/۱۰/۹۳ که به امامت حضرت حجت الاسلام والمسلمینحاج آقای اسماعیلی امام جمعه محترم شهرستان گلپایگان برگزار گردید. نوع فایل : صوتی MP3 برای دریافت اینجا کلیک کنید …………………………… لینک ...

متن کامل »

خطبه های نماز جمعه در تاریخ ۱۲/۱۰/۹۳

خطبه های نماز جمعه در تاریخ ۱۲/۱۰/۹۳

دریافت فایل صوتی خطبه های نماز جمعه این هفته به تاریخ ۱۲/۱۰/۹۳ که به امامت حضرت حجت الاسلام والمسلمینحاج آقای اسماعیلی امام جمعه محترم شهرستان گلپایگان برگزار گردید. نوع فایل : صوتی MP3 برای دریافت اینجا کلیک کنید …………………………… لینک ...

متن کامل »

خطبه های نماز جمعه در تاریخ ۵/۱۰/۹۳

خطبه های نماز جمعه در تاریخ ۵/۱۰/۹۳

دریافت فایل صوتی خطبه های نماز جمعه این هفته به تاریخ ۵/۱۰/۹۳ که به امامت حضرت حجت الاسلام والمسلمینحاج آقای اسماعیلی امام جمعه محترم شهرستان گلپایگان برگزار گردید. نوع فایل : صوتی MP3 برای دریافت اینجا کلیک کنید …………………………… لینک ...

متن کامل »

خطبه های نماز جمعه در تاریخ ۲۸/۹/۹۳

خطبه های نماز جمعه در تاریخ ۲۸/۹/۹۳

دریافت فایل صوتی خطبه های نماز جمعه این هفته به تاریخ ۲۸/۹/۱۳۹۳ که به امامت حضرت حجت الاسلام والمسلمینحاج آقای اسماعیلی امام جمعه محترم شهرستان گلپایگان برگزار گردید. نوع فایل : صوتی MP3 برای دریافت اینجا کلیک کنید …………………………… لینک ...

متن کامل »

خطبه های نماز جمعه در تاریخ ۲۱/۹/۹۳

خطبه های نماز جمعه در تاریخ ۲۱/۹/۹۳

دریافت فایل صوتی خطبه های نماز جمعه این هفته به تاریخ ۲۱/۹/۱۳۹۳ که به امامت حضرت حجت الاسلام والمسلمینحاج آقای خراسانی امام جمعه موقت شهرستان گلپایگان برگزار گردید. نوع فایل : صوتی MP3 برای دریافت اینجا کلیک کنید  

متن کامل »

خطبه های نماز جمعه در تاریخ ۱۴/۹/۹۳

خطبه های نماز جمعه در تاریخ ۱۴/۹/۹۳

دریافت فایل صوتی خطبه های نماز جمعه این هفته به تاریخ ۱۴/۹/۱۳۹۳ که به امامت حضرت حجت الاسلام والمسلمینحاج آقای عباسی امام جمعه موقت شهرستان گلپایگان برگزار گردید. نوع فایل : صوتی MP3 برای دریافت اینجا کلیک کنید  

متن کامل »

خطبه های نماز جمعه در تاریخ ۷/۹/۹۳

خطبه های نماز جمعه در تاریخ ۷/۹/۹۳

دریافت فایل صوتی خطبه های نماز جمعه این هفته به تاریخ ۷/۹/۱۳۹۳ که به امامت حضرت حجت الاسلام والمسلمینحاج آقای اسماعیلی امام جمعه محترم شهرستان گلپایگان برگزار گردید. نوع فایل : صوتی MP3 برای دریافت اینجا کلیک کنید …………………………… لینک ...

متن کامل »
رفتن به بالا