خانه / آرشیو خطبه های نماز جمعه (برگه 20)

آرشیو دسته ی : آرشیو خطبه های نماز جمعه

اشتراک در خبرنامه

خطبه های نماز جمعه در تاریخ ۳/۵/۹۳

خطبه های نماز جمعه در تاریخ ۳/۵/۹۳

دریافت فایل صوتی خطبه های نماز جمعه این هفته به تاریخ ۳/۵/۱۳۹۳ که به امامت حضرت حجت  الاسلام والمسلمینحاج آقای اسماعیلی امام جمعه محترم  شهرستان گلپایگان برگزار گردید. نوع فایل : صوتی MP3 برای دریافت اینجا کلیک کنید .  

متن کامل »

خطبه های نماز جمعه در تاریخ ۲۷/۴/۹۳

خطبه های نماز جمعه در تاریخ ۲۷/۴/۹۳

دریافت فایل صوتی خطبه های نماز جمعه این هفته به تاریخ ۲۷/۴/۱۳۹۳ که به امامت حضرت حجت  الاسلام والمسلمینحاج آقای اسماعیلی امام جمعه محترم  شهرستان گلپایگان برگزار گردید. نوع فایل : صوتی MP3 برای دریافت اینجا کلیک کنید .    

متن کامل »

خطبه های نماز جمعه در تاریخ ۲۰/۴/۱۳۹۳

خطبه های نماز جمعه در تاریخ ۲۰/۴/۱۳۹۳

دریافت فایل صوتی خطبه های نماز جمعه این هفته به تاریخ ۲۰/۴/۱۳۹۳ که به امامت حضرت حجت  الاسلام والمسلمینحاج آقای اسماعیلی امام جمعه محترم  شهرستان گلپایگان برگزار گردید. نوع فایل : صوتی MP3 برای دریافت اینجا کلیک کنید .  

متن کامل »

خطبه های نماز جمعه در تاریخ ۱۳/۴/۱۳۹۳

خطبه های نماز جمعه در تاریخ ۱۳/۴/۱۳۹۳

دریافت فایل صوتی خطبه های نماز جمعه این هفته به تاریخ ۱۳/۴/۱۳۹۳ که به امامت حضرت حجت  الاسلام والمسلمینحاج آقای اسماعیلی امام جمعه محترم  شهرستان گلپایگان برگزار گردید. نوع فایل : صوتی MP3 برای دریافت اینجا کلیک کنید .  

متن کامل »

خطبه های نماز جمعه در تاریخ ۶/۴/۱۳۹۳

خطبه های نماز جمعه در تاریخ ۶/۴/۱۳۹۳

دریافت فایل صوتی خطبه های نماز جمعه این هفته به تاریخ ۶/۴/۱۳۹۳ که به امامت حضرت حجت  الاسلام والمسلمینحاج آقای عباسی امام جمعه موقت  شهرستان گلپایگان برگزار گردید. نوع فایل : صوتی MP3 برای دریافت اینجا کلیک کنید …………………….. خبر نماز جمعه این ...

متن کامل »

خطبه های نماز جمعه در تاریخ ۳۰/۳/۹۳

خطبه های نماز جمعه در تاریخ ۳۰/۳/۹۳

دریافت فایل صوتی خطبه های نماز جمعه این هفته به تاریخ ۳۰/۳/۱۳۹۳ که به امامت حضرت حجت  الاسلام والمسلمینحاج آقای اسماعیلی امام جمعه محترم  شهرستان گلپایگان برگزار گردید. نوع فایل : صوتی MP3 برای دریافت اینجا کلیک کنید .  

متن کامل »

خطبه های نماز جمعه در تاریخ ۲۳/۳/۹۳

خطبه های نماز جمعه در تاریخ ۲۳/۳/۹۳

دریافت فایل صوتی خطبه های نماز جمعه این هفته به تاریخ ۲۳/۳/۱۳۹۳ که به امامت حضرت حجت  الاسلام والمسلمینحاج آقای اسماعیلی امام جمعه محترم  شهرستان گلپایگان برگزار گردید. نوع فایل : صوتی MP3 برای دریافت اینجا کلیک کنید .  

متن کامل »

خطبه های نماز جمعه در تاریخ ۱۶/۳/۹۳

خطبه های نماز جمعه در تاریخ ۱۶/۳/۹۳

دریافت فایل صوتی خطبه های نماز جمعه این هفته به تاریخ ۱۶/۳/۱۳۹۳ که به امامت حضرت حجت  الاسلام والمسلمینحاج آقای اسماعیلی امام جمعه محترم  شهرستان گلپایگان برگزار گردید. نوع فایل : صوتی MP3 برای دریافت اینجا کلیک کنید .  

متن کامل »

دانلود خطبه های نماز جمعه در تاریخ ۹/۳/۹۳

دانلود خطبه های نماز جمعه در تاریخ ۹/۳/۹۳

دریافت فایل صوتی خطبه های نماز جمعه این هفته به تاریخ ۹/۳/۱۳۹۳ که به امامت حضرت حجت  الاسلام والمسلمینحاج آقای اسماعیلی امام جمعه محترم  شهرستان گلپایگان برگزار گردید. نوع فایل : صوتی MP3 برای دریافت اینجا کلیک کنید .  

متن کامل »

خطبه های نماز جمعه در تاریخ ۲/۳/۹۳

خطبه های نماز جمعه در تاریخ ۲/۳/۹۳

دریافت فایل صوتی خطبه های نماز جمعه این هفته به تاریخ ۲/۳/۱۳۹۳ که به امامت حضرت حجت  الاسلام والمسلمینحاج آقای عباسی امام جمعه موقت  شهرستان گلپایگان برگزار گردید. حجم۶   MB  نوع فایل : صوتی MP3 برای دریافت اینجا کلیک کنید      ...

متن کامل »
رفتن به بالا