خانه / آرشیو خطبه های نماز جمعه (برگه 20)

آرشیو دسته ی : آرشیو خطبه های نماز جمعه

اشتراک در خبرنامه

خطبه های نماز جمعه در تاریخ ۹/۸/۹۳

خطبه های نماز جمعه در تاریخ ۹/۸/۹۳

 دریافت فایل صوتی خطبه های نماز جمعه این هفته به تاریخ ۹/۸/۱۳۹۳ که به امامت حضرت حجت الاسلام والمسلمینحاج آقای اسماعیلی امام جمعه محترم شهرستان گلپایگان برگزار گردید. نوع فایل : صوتی MP3 برای دریافت اینجا کلیک کنید …………………………… لینک ...

متن کامل »

خطبه های نماز جمعه در تاریخ ۲/۸/۹۳

خطبه های نماز جمعه در تاریخ ۲/۸/۹۳

 دریافت فایل صوتی خطبه های نماز جمعه این هفته به تاریخ ۲/۸/۱۳۹۳ که به امامت حضرت حجت الاسلام والمسلمینحاج آقای  خراسانی امام جمعه موقت شهرستان گلپایگان برگزار گردید. نوع فایل : صوتی MP3 برای دریافت اینجا کلیک کنید  ……………………………

متن کامل »

خطبه های نماز جمعه در تاریخ ۲۵/۷/۹۳

خطبه های نماز جمعه در تاریخ ۲۵/۷/۹۳

 دریافت فایل صوتی خطبه های نماز جمعه این هفته به تاریخ ۲۵/۷/۱۳۹۳ که به امامت حضرت حجت الاسلام والمسلمینحاج آقای اسماعیلی امام جمعه محترم شهرستان گلپایگان برگزار گردید. نوع فایل : صوتی MP3 برای دریافت اینجا کلیک کنید …………………………… لینک ...

متن کامل »

خطبه های نماز جمعه در تاریخ ۱۸/۷/۹۳

خطبه های نماز جمعه در تاریخ ۱۸/۷/۹۳

 دریافت فایل صوتی خطبه های نماز جمعه این هفته به تاریخ ۱۸/۷/۱۳۹۳ که به امامت حضرت حجت الاسلام والمسلمینحاج آقای اسماعیلی امام جمعه محترم شهرستان گلپایگان برگزار گردید. نوع فایل : صوتی MP3 برای دریافت اینجا کلیک کنید …………………………… لینک ...

متن کامل »

خطبه های نماز جمعه در تاریخ ۱۱/۷/۹۳

خطبه های نماز جمعه در تاریخ ۱۱/۷/۹۳

 دریافت فایل صوتی خطبه های نماز جمعه این هفته به تاریخ ۱۱/۷/۱۳۹۳ که به امامت حضرت حجت الاسلام والمسلمینحاج آقای اسماعیلی امام جمعه محترم شهرستان گلپایگان برگزار گردید. نوع فایل : صوتی MP3 برای دریافت اینجا کلیک کنید ………………………….. لینک ...

متن کامل »

خطبه های نماز جمعه در تاریخ ۴/۷/۹۳

خطبه های نماز جمعه در تاریخ ۴/۷/۹۳

 دریافت فایل صوتی خطبه های نماز جمعه این هفته به تاریخ ۴/۷/۱۳۹۳ که به امامت حضرت حجت الاسلام والمسلمینحاج آقای عباسی امام جمعه موقت شهرستان گلپایگان برگزار گردید. نوع فایل : صوتی MP3 برای دریافت اینجا کلیک کنید .   ...

متن کامل »

خطبه های نماز جمعه در تاریخ ۲۸/۶/۹۳

خطبه های نماز جمعه در تاریخ ۲۸/۶/۹۳

 دریافت فایل صوتی خطبه های نماز جمعه این هفته به تاریخ ۲۸/۶/۱۳۹۳ که به امامت حضرت حجت الاسلام والمسلمینحاج آقای اسماعیلی امام جمعه محترم شهرستان گلپایگان برگزار گردید. نوع فایل : صوتی MP3 برای دریافت اینجا کلیک کنید .   ...

متن کامل »

خطبه های نماز جمعه در تاریخ ۲۱/۶/۹۳

خطبه های نماز جمعه در تاریخ ۲۱/۶/۹۳

دریافت فایل صوتی خطبه های نماز جمعه این هفته به تاریخ ۲۱/۶/۱۳۹۳ که به امامت حضرت حجت الاسلام والمسلمینحاج آقای اسماعیلی امام جمعه محترم شهرستان گلپایگان برگزار گردید. نوع فایل : صوتی MP3 برای دریافت اینجا کلیک کنید .

متن کامل »

خطبه های نماز جمعه در تاریخ ۱۴/۶/۹۳

خطبه های نماز جمعه در تاریخ ۱۴/۶/۹۳

دریافت فایل صوتی خطبه های نماز جمعه این هفته به تاریخ ۱۴/۶/۱۳۹۳ که به امامت حضرت حجت الاسلام والمسلمینحاج آقای اسماعیلی امام جمعه محترم شهرستان گلپایگان برگزار گردید. نوع فایل : صوتی MP3 برای دریافت اینجا کلیک کنید .

متن کامل »

خطبه های نماز جمعه در تاریخ ۷/۶/۹۳

خطبه های نماز جمعه در تاریخ ۷/۶/۹۳

دریافت فایل صوتی خطبه های نماز جمعه این هفته به تاریخ ۷/۶/۱۳۹۳ که به امامت حضرت حجت الاسلام والمسلمینحاج آقای اسماعیلی امام جمعه محترم شهرستان گلپایگان برگزار گردید. نوع فایل : صوتی MP3 برای دریافت اینجا کلیک کنید .  

متن کامل »
رفتن به بالا