خانه / آرشیو خطبه های نماز جمعه (برگه 10)

آرشیو دسته ی : آرشیو خطبه های نماز جمعه

اشتراک در خبرنامه

خطبه های نماز جمعه در تاریخ ۹/۷/۹۵

خطبه های نماز جمعه در تاریخ ۹/۷/۹۵

دریافت فایل صوتی خطبه های نماز جمعه این هفته به تاریخ ۹۵/۷/۹ که به امامت حضرت حجت الاسلام والمسلمینحاج آقای اسماعیلی  امام جمعه محترم  گلپایگان برگزار گردید. نوع فایل : صوتی MP3 خطبه اول  خطبه دوم …………………………… هدف از برنامه ...

متن کامل »

خطبه های نماز جمعه در تاریخ ۱۶/۷/۹۵

خطبه های نماز جمعه در تاریخ ۱۶/۷/۹۵

 دریافت فایل صوتی خطبه های نماز جمعه این هفته به تاریخ ۹۵/۷/۱۶ که به امامت حضرت حجت الاسلام والمسلمینحاج آقای اسماعیلی  امام جمعه محترم  گلپایگان برگزار گردید. نوع فایل : صوتی MP3 خطبه اول  خطبه دوم ……………………………

متن کامل »

خطبه های نماز جمعه در تاریخ ۲/۷/۹۵

خطبه های نماز جمعه در تاریخ ۲/۷/۹۵

دریافت فایل صوتی خطبه های نماز جمعه این هفته به تاریخ ۹۵/۷/۲ که به امامت حضرت حجت الاسلام والمسلمینحاج آقای اسماعیلی  امام جمعه محترم  گلپایگان برگزار گردید. نوع فایل : صوتی MP3 خطبه اول  خطبه دوم …………………………… در صورت تجاوز ...

متن کامل »

خطبه های نماز جمعه در تاریخ ۱۹/۶/۹۵

خطبه های نماز جمعه در تاریخ ۱۹/۶/۹۵

دریافت فایل صوتی خطبه های نماز جمعه این هفته به تاریخ ۹۵/۶/۲۶ که به امامت حضرت حجت الاسلام والمسلمینحاج آقای اسماعیلی  امام جمعه محترم  گلپایگان برگزار گردید. نوع فایل : صوتی MP3 خطبه اول  خطبه دوم …………………………… خبر در خبرگزاری ...

متن کامل »

خطبه های نماز جمعه در تاریخ ۱۹/۶/۹۵

خطبه های نماز جمعه در تاریخ ۱۹/۶/۹۵

دریافت فایل صوتی خطبه های نماز جمعه این هفته به تاریخ ۹۵/۶/۱۹ که به امامت حضرت حجت الاسلام والمسلمینحاج آقای اسماعیلی  امام جمعه محترم  گلپایگان برگزار گردید. نوع فایل : صوتی MP3 خطبه اول  خطبه دوم …………………………… خبر در خبرگزاری ...

متن کامل »

خطبه های نماز جمعه در تاریخ ۱۲/۶/۹۵

خطبه های نماز جمعه در تاریخ ۱۲/۶/۹۵

دریافت فایل صوتی خطبه های نماز جمعه این هفته به تاریخ ۹۵/۶/۱۲ که به امامت حضرت حجت الاسلام والمسلمینحاج آقای اسماعیلی  امام جمعه محترم  گلپایگان برگزار گردید. نوع فایل : صوتی MP3 خطبه اول  خطبه دوم …………………………… خبر در خبرگزاری ...

متن کامل »

خطبه های نماز جمعه در تاریخ ۵/۶/۹۵

خطبه های نماز جمعه در تاریخ ۵/۶/۹۵

دریافت فایل صوتی خطبه های نماز جمعه این هفته به تاریخ ۹۵/۵/۲۹ که به امامت حضرت حجت الاسلام والمسلمینحاج آقای اسماعیلی  امام جمعه محترم  گلپایگان برگزار گردید. نوع فایل : صوتی MP3 خطبه اول  خطبه دوم …………………………… خبر در خبرگزاری ...

متن کامل »

خطبه های نماز جمعه در تاریخ ۲۹/۵/۹۵

خطبه های نماز جمعه در تاریخ ۲۹/۵/۹۵

دریافت فایل صوتی خطبه های نماز جمعه این هفته به تاریخ ۹۵/۵/۲۹ که به امامت حضرت حجت الاسلام والمسلمینحاج آقای اسماعیلی  امام جمعه محترم  گلپایگان برگزار گردید. نوع فایل : صوتی MP3 خطبه اول  خطبه دوم …………………………… خبر در خبرگزاری ...

متن کامل »

خطبه های نماز جمعه در تاریخ ۲۲/۵/۹۵

خطبه های نماز جمعه در تاریخ ۲۲/۵/۹۵

دریافت فایل صوتی خطبه های نماز جمعه این هفته به تاریخ ۹۵/۵/۲۲ که به امامت حضرت حجت الاسلام والمسلمینحاج آقای اسماعیلی  امام جمعه محترم  گلپایگان برگزار گردید. نوع فایل : صوتی MP3 خطبه اول  خطبه دوم …………………………… خبر در خبرگزاری ...

متن کامل »

خطبه های نماز جمعه در تاریخ ۱۵/۵/۹۵

خطبه های نماز جمعه در تاریخ ۱۵/۵/۹۵

دریافت فایل صوتی خطبه های نماز جمعه این هفته به تاریخ ۹۵/۵/۱۵ که به امامت حضرت حجت الاسلام والمسلمینحاج آقای اسماعیلی  امام جمعه محترم  گلپایگان برگزار گردید. نوع فایل : صوتی MP3 خطبه اول  خطبه دوم …………………………… خبر در خبرگزاری ...

متن کامل »
رفتن به بالا